Natalia Bialkowska - Polish lawyer in Toronto ON
Natalia Bialkowska: Kanadyjski prawnik polskiego pochodzenia z amerykańską edukacją. Obecnie mieszka w Toronto, gdzie założyła Kancelarię Prawną, NB Law Firm, specjalizującą się w prawie imigracyjnym i odszkodowawczym. Biuro oferuje również usługi Notariusza Publicznego i Komisarza Przysięgłego. NB Law Firm czynne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natalia mówi w kilku językach (polski, angielski, hiszpański).

Prawo jest nie tylko jej wymarzoną profesją, ale również życiową pasją. Dlatego też, zakładając NB Law Firm, Natalia Białkowska postawiła swojej Kancelarii za cel skuteczną pomoc Klientom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych z jak najkorzystniejszym werdyktem. W podejmowaniu wszelkich decyzji kieruje się troską o Klienta. Wierzy, że wiedza, pracowitość i stała komunikacja prowadzi do wspólnego sukcesu. Doskonałym przykładem jej zaangażowania i skuteczności jest osiągnięcie jednego z *najwyższych werdyktów w historii orzecznictwa sądowego w Kalifornii, za dany typ uszkodzeń kostki w miejscu pracy. (*informacje na dzień wydania w/w postanowienia)

Natalia uzyskała stopień doktora nauk prawnych, Juris Doctor/JD w UCLA School of Law oraz LL.M./Master of Laws w Southwestern Law School, specjalizując się w Trial Advocacy. Natalia ukończyła Brandeis University, otrzymując stypendium The Wien International Scholarship, które przyznawane jest międzynarodowym studentom za wyjątkowe osiągnięcia. W trakcie studiów została ponownie wyróżniona, zostając członkiem najstarszego honorowego stowarzyszenia sztuk wyzwolonych i nauk ścisłych w USA – Phi Beta Kappa. Uczelnię ukończyła w trzy lata otrzymując tytuł B.A., summa cum laude, na wydziale Polityki, Filozofii oraz Studiów Prawniczych. W roku 2014, jako prawnik California State Bar, Natalia Białkowska rozpoczęła karierę zawodową, pracując dla firm prawniczych w Los Angeles. W dowód uznania jej profesjonalizmu i nieprzeciętnego zaangażowania, w 2019 roku, spośród olbrzymiej liczby adwokatów, została wybrana do grona Southern California Rising Stars. Natalia jest również licencjonowanym prawnikiem District of Columbia State Bar, a od roku 2019 Law Society of Ontario.


[ENGLISH TRANSLATION: Natalia Bialkowska: a Canadian lawyer of Polish origin, educated in the United States. She currently lives in Toronto, where she founded NB Law Firm, specializing in immigration and personal injury law. Available 24/7, the firm also offers services of Notary Public and Commissioner of Oaths, licensed in Ontario. Natalia speaks several languages and provides legal assistance in: English, Polish, and Spanish. Law is not only her dream job, but also life passion. This is why when founding NB Law Firm, Natalia Bialkowska made it her firm’s mission to efficiently help clients solve their legal problems by achieving the most favorable and desired outcome. She believes that knowledge, diligence, and constant communication lead to mutual success. A prime example of Natalia’s commitment and effectiveness is her achievement* of one of the highest verdicts in California court history for a crush-type inversion injury to an ankle, which jury deliberated on for only two hours. (*as of the date of the above-mentioned decision). Natalia earned her J.D. from UCLA School of Law and LL.M. from Southwestern Law School, specializing in Trial Advocacy. Natalia completed her undergraduate studies at Brandeis University, having received The Wien International Scholarship, awarded to international students for exceptional achievements. During her studies, she was awarded again, becoming a member of the oldest honorary society of liberal arts and sciences in the US – Phi Beta Kappa. She graduated in three years, summa cum laude, with the double B.A. degree in Political Science and Philosophy, and minor in Legal Studies. In 2014, Natalia began her professional career as a lawyer working for personal injury and workers’ compensation law firms in Los Angeles, California. In 2019, she was selected to the Southern California Rising Stars as one of the 2.5% of all nominees. She is also licensed to practice in District of Columbia, and as of 2019, Ontario.]

Licenses

Canada Active
Licensed for 3 Years 8 Months
since Sep 2019
District of Columbia, United States Inactive
Licensed for 4 Years 2 Months
since Mar 2019
California, United States Inactive
Licensed for 8 Years 5 Months
since Dec 2014

Education

Southwestern Law School
Masters Law
2016
University of California, Los Angeles School of Law
Juris Doctor Law
2014
Brandeis University
Bachelors Political Science and Philosophy
2011

Associations

Notary Public and Commissioner of Oaths (Ontario)
Member since 2021
Phi Beta Kappa
Member since 2011
Ontario Trial Lawyers Association
Member

Message Natalia Bialkowska

You have successfully sent your message. Please allow the professional 1 to 2 business days to get back to you.

Please note that this submission does not create an attorney-client communication. Attorney client relationship is formed only when attorney formally agrees to represent you. By sending this message you are giving permission to the attorney to contact you.


Languages
  • English
  • Polish
  • German
  • Spanish

NB Law Firm

50 John Street, Ste. 1615
Toronto, Canada M5V 3T5LinkedIn page for Natalia Bialkowska - Polish attorney in Toronto Instagram page for Natalia Bialkowska - Polish attorney in Toronto

Are you a Polish attorney in Toronto, ON? Publish your listing for free.